Minh Ngọc, Tác giả tại Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu
.
.
.
.