Bàn thờ Thần Tài- Ông Địa men Ngọc lục bảo

Bàn thờ Thần Tài- Ông Địa men Ngọc lục bảo

Tên sản phẩm: Bộ đồ thờ Thần Tài- Ông Địa men Ngọc lục bảo

Chất liệu : Gốm sứ Bát Tràng

Họa tiết : Men Ngọc đắp nổi

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .