Bình hoa sứ trắng dáng trụ

Bình hoa sứ trắng dáng trụ cao

Mã sản phẩm: BH19
Chất liệu: sứ Bát Tràng, men bóng
Màu sắc: Màu trắng
Hotline: 0911.090.826    Mã: BH19 Danh mục:
    .
    .
    .
    .