Bộ ấm chén cao hỏa biến chảy - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Bộ ấm chén cao hỏa biến chảy

Mã sản phẩm: HB003
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Màu men: Xanh- hỏa biến
Liên hệ: 0911090826    .
    .
    .
    .