Bộ ấm chén hỏa biến

Bộ ấm chén hỏa biến HB001

Mã sản phẩm: HB001
Tên sản phẩm: Bộ ấm chén hỏa biến 01
Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng
Màu men: Xanh- hỏa biến
Liên hệ: 0911090826.
.
.
.