Ca Sứ Quai C Men Bóng Màu Xanh Cốm - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Ca Sứ Quai C Men Bóng Màu Xanh Cốm

Chất liệu: Men bóng, gốm sứ Bát Tràng
Màu sắc: trong trắng, ngoài xanh cốm
Dung tích: 350ml
Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .