Ca sứ trắng thóp chế tác logo - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Ca sứ trắng thóp chế tác logo

Chất liệu: Men bóng, gốm sứ Bát Tràng
Màu sắc: Màu trắng, chế tác logo

Dung tích: 330ml
Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .