Tượng chuột đốt trầm hương

Chuột phong thủy đốt trầm hương

Mã sản phẩm: TC01

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Chất men: Men hoàng thổ, men thiên thanh    .
    .
    .
    .