Heo đất bóng Bát Tràng- HĐ06 - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Heo đất bóng Bát Tràng- HĐ06

Mã sản phẩm: HĐ06

Tên sản phẩm: Heo đất bóng Bát Tràng

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Kích thước: 13.5*15.5cm

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .