Heo đất bóng Bát Tràng màu hồng – HĐ08

Heo đất bóng Bát Tràng màu hồng – HĐ08

Mã sản phẩm: HĐ08

Tên sản phẩm: Heo đất bóng Bát Tràng

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Màu sắc: Màu hồng

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .