Heo đất Cử nhân- HĐ13

Heo đất Cử nhân- HĐ13

Mã sản phẩm: HĐ13

Tên sản phẩm: Heo đất Cử nhân- HĐ13

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Kích thước: 16cm*18cm

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .