Heo đất tiết kiệm đầu chữ vàng - HĐ04

Heo đất tiết kiệm đầu chữ vàng – HĐ04

Mã sản phẩm: HĐ04

Tên sản phẩm: Heo đất tiết kiệm đầu chữ vàng

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Kích thước: 13.5cm*15.5cm

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .