Heo đất tiết kiệm Lucky-HĐ12

Heo đất tiết kiệm Lucky-HĐ12

Mã sản phẩm: HĐ12

Tên sản phẩm: Heo đất tiết kiệm Lucky HĐ12

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Kích thước: 23cm*15cm

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .