Heo đất tiết kiệm Pikachu – HĐ01

Heo đất tiết kiệm Pikachu – HĐ01

Mã sản phẩm: HĐ01

Tên sản phẩm: Heo đất tiết kiệm Pikachu

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Kích thước: 20cm*16.5cm

Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .