Thập Bát La Hán- La Hán Phục Hổ - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Thập Bát La Hán- La Hán Phục Hổ

Tên sản phẩm: Tượng Thập bát La Hán- La Hán Phục Hổ

Mã sản phẩm: TG16

Chất liệu: gốm Bát Tràng

Hotline: 0911.090.826    Mã: TG16 Danh mục:
    .
    .
    .
    .