Thập Bát La Hán- La Hán Qúa Giang

Thập Bát La Hán- La Hán Qúa Giang

Tên sản phẩm: Tượng Thập bát La Hán- La Hán Qúa Giang

Mã sản phẩm: TG17

Chất liệu: gốm Bát Tràng

Hotline: 0911.090.826    Mã: TG17 Danh mục:
    .
    .
    .
    .