Tỏi công đào men rạn đắp nối –LB27

Tỏi công đào men rạn đắp nối –LB27

Tên sản phẩm: Tỏi công tùng men rạn đắp nổi

Mã sản phẩm: LB27

Kích thước: 70cm

Chất liệu: Men rạn Bát Tràng

Họa tiết: công đào đắp nổi

Hotline: 0911090826    Mã: LB27 Danh mục:
    .
    .
    .
    .