Tranh gốm Cầu thê húc – TG17 - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Tranh gốm Cầu thê húc – TG17

Tên sản phẩm: Tranh gốm Cầu thê húc
Mã sản phẩm: TG17
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 28cm*21cm
Giá thành: 108.000 đồng
Hotline: 0911.090.826    Danh mục:
    .
    .
    .
    .