Tranh gốm Chiều quê

Tranh gốm Chiều quê – TG19

Tên sản phẩm: Tranh gốm Chiều quê
Mã sản phẩm: TG19
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 34cm*24cm
Giá thành: 126.000 đồng
Hotline: 0911.090.826    .
    .
    .
    .