Tranh gốm Chùa Một Cột – TG03 - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Tranh gốm Chùa Một Cột – TG03

Tên sản phẩm: Tranh gốm Chùa Một Cộti
Mã sản phẩm: TG03
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 54cm*47cm
Giá thành: 396.000 đồng
Hotline: 0911.090.826    Danh mục:
    .
    .
    .
    .