Tranh gốm Khuê Văn Các

Tranh gốm Khuê Văn Các – TG14

Tên sản phẩm: Tranh gốm Khuê Văn Các
Mã sản phẩm: TG14
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 34cm*24cm
Giá thành: 126.000 đồng
Hotline: 0911.090.826