Tranh gốm Mái tranh – TG16 - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Tranh gốm Mái tranh – TG16

Tên sản phẩm: Tranh gốm Mái tranh
Mã sản phẩm: TG16
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 23cm*17cm
Giá thành: 90.000 đồng
Hotline: 0911.090.826    Danh mục:
    .
    .
    .
    .