Tranh gốm Người lái đò – TG12 - Xưởng Gốm Sứ Việt - Sản Xuất Gốm Sứ Theo Yêu Cầu

Tranh gốm Người lái đò – TG12

Tên sản phẩm: Tranh gốm Người lái đò
Mã sản phẩm: TG12
Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
Kích thước: 34cm*24cm
Giá thành: 126.000 đồng
Hotline: 0911.090.826







    Danh mục:
    .
    .
    .
    .