Tượng thập bát La Hán- La Hán Ba Tiêu

Tượng thập bát La Hán- La Hán Ba Tiêu

Tên sản phẩm: Tượng Thập bát La Hán- La Hán Ba Tiêu

Mã sản phẩm: TG06

Chất liệu: gốm Bát Tràng

Hotline: 0911.090.826    Mã: TG06 Danh mục:
    .
    .
    .
    .