Tượng thập bát La Hán – La Hán Thác Tháp

Tượng thập bát La Hán – La Hán Thác Tháp

Tên sản phẩm: Tượng Thập bát La Hán- La Hán Thác Tháp

Mã sản phẩm: TG01

Chất liệu: gốm Bát Tràng

Hotline: 0911.090.826Mã: TG01 Danh mục:
.
.
.
.