Tượng thập bát La Hán- La Hán Thám Thủ

Tượng thập bát La Hán- La Hán Thám Thủ

Tên sản phẩm: Tượng Thập bát La Hán- La Hán Thám Thủ

Mã sản phẩm: TG02

Chất liệu: gốm Bát Tràng

Hotline: 0911.090.826    Mã: TG02 Danh mục:
    .
    .
    .
    .